Jezici

flags-sr 

Uzimajući u obzir činjenicu da su prevodilačke usluge kao i potrebe za prevodilačkim uslugama izuzetno raznovrsne, kao i činjenicu da se zakonski propisi koji regulišu obavezu prikupljanja određene dokumentacije razlikuju od države do države, moramo naglasiti da postoji jako mnogo različitih i jedinstvenih zahteva za prevodilačkim uslugama, pa stoga dole navedene popuste ne treba posmatrati kao jedine moguće popuste koje naš centar odobrava.

Navedeni popusti su deo naše poslovne politike i kao takvi se uvek primenjuju.

Najprecizniju ponudu i mogućnost za eventualne dodatne popuste naši klijenti mogu dobiti prilikom konkretnog upita putem telefona, elektronske pošte ili interneta.

Svojim klijentima, fizičkim i pravnim licima, Prevodilački centar I.P.M. PREVODI odobrava sledeće popuste:

Popust na količinu 

 • 5 do 10% na tekstove koji imaju preko 10 strana (prevedenog teksta)
 • 10 do 20% na tekstove koji imaju preko 50 strana (prevedenog teksta)

Popust na dokumenta koji se ponavljaju uz postojanje izvesnih razlika

 • 30 do 70%, u zavisnosti od količine razlika i vremena koje je potrebno prevodiocu da pregleda dokument, uoči razlike i izmeni tekst.
 • 95% popusta kada klijent unapred ukaže prevodiocu na mesta na kojima treba izmeniti tekst i kada se taj izmenjeni tekst odnosi na podatke kao što su ime i prezime, godina i mesto rođenja, naziv i osnovni identifikacioni podaci pravnog lica i sl.

Popust na dodatne primerke overenog dokumenta

 • Drugi primerak overenog dokumenta se podrazumeva i ne naplaćuje se posebno.
 • Treći i četvrti primerak se naplaćuju 250,00 po primerku.
 • Svaki sledeći primerak se obračunava sa popustom od 70 do 95% u zavisnosti od dužine dokumenta.
 • U slučaju obimne dokumentacije kada se prevodi i legalizacija dokumenata i apostil i sve to u velikom broju primeraka, dodatni primerci se najčešće ne naplaćuju

Posebne pogodnosti i popusti za klijente sa kojima Prevodilački centar I.P.M. PREVODI ima zaključen ugovor o saradnji

 • 12 do 20% popusta na sve prevodilačke usluge (u slučaju svakodnevne potrebe za našim uslugama popust može biti i veći)
 • odloženo plaćanje od 10 do 30 dana
 • besplatna dostava prevoda u skladu sa zahtevom klijenta
 • hitni prevodi bez dodatne naplate (pod hitnim prevodom se podrazumeva prevod 1 do 5 strana istog dana 2 do 8 sati nakon dostave)